Alberto Martinez Perez

AMP Font Viewer

AMP Font Viewer

  • 09/07/2015 09:31

AMP Font Viewer là phần mềm quản lý font chữ dễ sử dụng nhưng cũng rất mạnh mẽ, cho phép bạn có cái nhìn tổng quan về cả 2 loại font chữ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com