Aleo Software

Aleo 3D Flash Slideshow Creator

Aleo 3D Flash Slideshow Creator

  • 18/07/2015 09:32

Aleo 3D Flash Slideshow Creator là công cụ được tạo ra để tạo ra các slideshow ảnh ba chiều theo vòng hoặc kéo lên xuống…


Aleo Flash Intro Banner Maker

Aleo Flash Intro Banner Maker

  • 30/06/2015 10:29

Aleo Flash Intro Banner Maker là phần mềm tạo banner flash vừa tiện lợi, nhanh chóng và dễ sử dụng


Aleo Photo Collage Maker

Aleo Photo Collage Maker

  • 19/06/2015 10:26

Aleo Photo Collage Maker là một ứng dụng tuyệt vời giúp bạn nhanh chóng tạo ra những hình ảnh lồng ghép ấn tượng từ các bức ảnh kỹ thuật số của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com