Alex Yanchenko

Wordoholic Dictionary

Wordoholic Dictionary

  • 08/08/2015 18:50

Wordoholic Dictionary, một phần mềm dịch thuật ngay trên Android của bạn, nó hỗ trợ định dạng từ điển .dsl và .xdxf, nhưng không hỗ trợ stardict/sdict. Ngoài ra nó còn có thể chơi cả các loại file audio cho bạn dễ dàng nghe được những phát âm của từ mình muốn tra một cách thuận lợi hơn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com