Alexander Shiryaev

RapGet

RapGet

  • 01/07/2015 16:09

RapGet, bạn hoàn toàn yên tâm về tính năng tải file của chương trình tại các free host chia sẻ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com