Alexandr Balyberdin

Camera Filters

Camera Filters

  • 08/08/2015 16:34

Alexandr Camera Filters for iOS là ứng dụng bộ lọc ảnh đặc sắc cho iPhone/iPad.


Advanced Compass

Advanced Compass

  • 07/08/2015 09:52

Advanced Compass for iOS là ứng dụng la bàn tốt nhất và chuẩn cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com