Alienman Technologies LLC

Unavailable

Unavailable

  • 08/08/2015 02:21

Có người gửi tin nhắn văn bản cho bạn nhưng bạn quá bận rộn để gửi lại tin nhắn cho họ? Với Unavailable bạn sẽ không còn gặp phải những rắc rối ấy nữa với những thông điệp được cài đặt sẵn.


Wheres My Droid

Wheres My Droid

  • 07/08/2015 23:31

Đã bao giờ bạn bị mất điện thoại, gọi và nghe thấy đổ chuông nhưng phát hiện ra rằng bạn đã để nó ở chế độ yên lặng? Giờ đây, khi bạn mất điện thoại, bạn có thể gửi SMS tới điện thoại và chế độ yên lặng sẽ bị tắt, chuông sẽ đổ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com