ALIVE, Inc.

ALIVE – Movie Maker & Cinematic Film Director

ALIVE – Movie Maker & Cinematic Film Director

  • 05/08/2015 20:51

ALIVE for iOS là ứng dụng làm phim chuyên nghiệp và miễn phí trên iPhone/iPad, hỗ trợ người dùng tạo nên những thước phim điện ảnh chuyên nghiệp từ video iMovie và Vimeo.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com