All Recipes, Inc.

Allrecipes Dinner Spinner

Allrecipes Dinner Spinner

  • 16/08/2015 02:02

Nếu bạn đang gặp rắc rối vì không biết phải nấu một món ăn nào đó như thế nào thì tại sao bạn không nhờ đến Dinner Spinner? Chương trình miễn phí đầy sức mạnh của AllRecipes.com cho phép bạn lựa chọn các công thức nấu ăn dựa trên các thành phần chủ yếu mà bạn đang có sẵn trong tay và nó cũng cho biết bạn cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành, giúp bạn tiết kiệm được thời gian để làm việc khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com