AllAboutApps

AppBox: Useful 11 Apps in One

AppBox: Useful 11 Apps in One

  • 08/08/2015 01:29

AppBox for iOS cung cấp cho người dùng một bộ công cụ bao gồm 11 ứng dụng hữu ích, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com