Alomware

AlomWare Reset

AlomWare Reset

  • 28/07/2015 11:24

AlomWare Reset là công cụ trực quan, có khả năng reset lại hệ thống của bạn mà không cần khởi động lại, một ứng dụng gọn nhẹ với rất nhiều tiện ích.


AlomWare Lights

AlomWare Lights

  • 28/07/2015 11:11

AlomWare Lights là chương trình nhỏ gọn, đáng tin cậy cho phép bạn theo dõi trạng thái đèn LED của các phím Num Lock, Caps Lock, và Scroll Lock.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com