Alper Sarıkaya

Manuganu

Manuganu

  • 12/08/2015 17:32

Chạy, nhảy và lướt qua các dây thừng, những hòn đá tảng di chuyển lắt léo. Vẫn chưa đủ? Vẫn còn rất nhiều điều có thể thực hiện trong Manuganu for Android. Tránh những chiếc búa lắc và nhảy qua những hòn đá băng di chuyển. Đừng để bị cháy và nhảy qua những bức tường để thu thập tiền và huy chương. Phá vỡ những tảng đá và nền tảng hoạt động trước khi bạn rơi vào sương mù.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com