AlphaPod Sdn. Bhd.

Selfie Cam App: Take PERFECT selfies every time!

Selfie Cam App: Take PERFECT selfies every time!

  • 08/08/2015 23:29

Selfie Cam for iOS cho phép người dùng chụp những bức ảnh “tự sướng” hoàn hảo mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng được cung cấp miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com