Alportela Labs

Best Battery Saver

Best Battery Saver

  • 10/08/2015 00:36

Battery Saver – Extra Power là ứng dụng quản lý pin mạnh mẽ và rất dễ sử dụng, được thiết kế đặc biệt để kéo dài tuổi thọ pin và tối ưu hóa thói quen sử dụng. Ứng dụng này quản lý để tiết kiệm pin qua từng ngày bằng cách giải quyết kết nối mạng, màn hình time out và độ sáng màn hình của thiết bị. Chỉ cần lựa chọn chế độ tiết kiệm pin mình muốn và cho phép Battery Saver – Extra Power thực hiện công việc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com