AltarSoft

Altarsoft Player

Altarsoft Player

  • 28/07/2015 15:28

Altarsoft Player là chương trình phát video, audio, DVD, CD và radio nhỏ gọn cho những người yêu âm nhạc và phim ảnh…


Split Files

Split Files

  • 25/07/2015 10:19

Split Files là một phần mềm tiện ích sẽ giúp bạn chia các file thành nhiều phần nhỏ theo kích thước hoặc số lượng các phần…


Active Photo Editor

Active Photo Editor

  • 02/07/2015 10:49

Active Photo Editor là 1 phần mềm chỉnh sửa ảnh đa chức năng, chứa trong nó rất nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh cần thiết


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com