Alvinegros Informatica ltda

Wifi Manager for Android

Wifi Manager for Android

  • 08/08/2015 12:34

Android Wifi Manager cho Android là công cụ đồng bộ rất dễ sử dụng được thiết kế dành cho việc quản lý nội dung trên điện thoại Android. Với việc cài đặt ứng dụng Android Wifi Manager cho Android trên máy tính trong khi Android Wifi Manager cho Android được cài đặt trên điện thoại, bạn có thể dễ dàng đồng bộ, quản lý và sao lưu nội dung trên điện thoại với máy tính, ví như danh sách liên lạc, message, lịch làm việc, ảnh, video và các file nhạc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com