AMA LTD.

Caveman Wars

Caveman Wars

  • 12/08/2015 14:03

Bảo vệ ngôi nhà của bạn chống lại bộ tộc kẻ thù cùng các loài sinh vật dữ tợn khác trong game chiến thuật bảo vệ chiến thành Caveman Wars for Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com