Amabilis Software

3Dcrafter

3Dcrafter

  • 15/07/2015 11:25

3Dcrafter là phần mềm miễn phí, tạo mô hình 3D, ảnh động bằng cách kéo và thả trực quan.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com