Amazing Applications AB

Green Kitchen – healthy vegetarian recipes

Green Kitchen – healthy vegetarian recipes

  • 07/08/2015 06:10

Green Kitchen là môt ứng dụng nấu ăn được đặc biệt thiết kế dành cho những người ăn chay, ăn kiêng, với những thực phầm lấy từ thiên nhiên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com