Amberfog

Screen Test

Screen Test

  • 08/08/2015 13:28

Có một vài ứng dụng sáng giá dành cho Android để người dùng tiến hành kiểm tra chất lượng của màn hình điện thoại. Screen Test là một trong những ứng dụng như vậy được cung cấp tại kho ứng dụng cho Android. Ứng dụng cơ bản sẽ hiển thị một số mẫu và màu sắc để giúp bạn kiểm tra màn hình và chất lượng hình ảnh. Trước tiên, hãy tìm điểm ảnh chế hoặc bị mắc kẹt. Trong ứng dụng này, bạn có thể bấm để chuyển sang màn hình kế tiếp, những số đầu tiên được thiết kế để tìm kiếm các điểm ảnh xấu. Hãy tìm điểm ảnh tối trên nền sáng, hoặc kiểm tra xem pixel luôn luôn là một màu cố định.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com