Ambibma Ltd.

ShuBook

ShuBook

  • 07/08/2015 07:01

ShuBook for iOS là bộ đọc eBook linh hoạt, tiện dụng, nhanh và mạnh mẽ cho thiết bị iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com