AMC Network Entertainment LLC

The Walking Dead: Dead Yourself

The Walking Dead: Dead Yourself

  • 09/08/2015 00:01

Biến mình thành Xác chết đi bộ trong bộ phim The Walking Dead bằng ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí từ AMC – The Walking Dead: Dead Yourself cho iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com