AMC

The Walking Dead Dead Yourself

The Walking Dead Dead Yourself

  • 10/08/2015 23:12

Nếu bạn từng xem the Walking Dead hay hoặc từng chơi The Walking Dead cho Android, có lẽ bạn không khỏi ấn tượng trước tài năng hóa trang các nhân vật xác sống ghê rợn trong phim.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com