Americos Technologies

GIFO – Best GIF Camera

GIFO – Best GIF Camera

  • 28/09/2015 14:00

GIFO for iOS là ứng dụng ghép ảnh GIF động đơn giản, chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch thông qua vài thao tác nhanh gọn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com