AnchorFree

Hotspot Shield Free VPN

Hotspot Shield Free VPN

  • 17/07/2015 16:26

Hotspot Shield Free VPN là phần mềm vượt tường lửa truy cập Facebook và các trang web bị chặn một cách dễ dàng và nhanh chóng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com