AnderWeb

ADWLauncher EX

ADWLauncher EX

  • 08/08/2015 20:13

ADWLauncher EX là một ứng dụng có thể tạo ra nhiều màn hình Home để làm việc, tùy chỉnh các biểu tượng ứng dụng, tạo ra một loạt các thanh dock để dễ dàng truy cập các chương trình yêu thích.


ADW.Launcher

ADW.Launcher

  • 08/08/2015 11:07

ADW.Launcher for Android là ứng dụng thay thế cho màn hình chủ, có khả năng tùy biến cao dành cho nền tảng Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com