andrivax

Fingerprint Scanner Lock Joke

Fingerprint Scanner Lock Joke

  • 08/08/2015 04:28

Fingerprint Scanner là ứng dụng hữu hiệu dành cho điện thoại Android của bạn. Công cụ cho phép nhận dạng dấu vân tay để kiểm soát quyền truy cập vào điện thoại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com