Android Does

Apex Launcher

Apex Launcher

  • 08/08/2015 03:41

Apex Launcher giúp bạn tùy biến giao diện, hình nền,… một cách miễn phí trên Android. Ứng dụng có khả năng tùy biến cao trên Ice Cream Sandwich (Android 4.0).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com