ANDROID PIXELS

Video Collage – Video editor

Video Collage – Video editor

  • 09/08/2015 03:44

Video collage for Android là ứng dụng chỉnh sửa video chuyên nghiệp, cho phép người dùng tạo video ghép và khung video, ảnh ghép dành cho Vine, Instagram, Magisto hay Youtube. Biến bất kỳ giây phút đáng nhớ nào trở thành kỷ niệm khó quên với ứng dụng ghép videp này. Sử dụng Video Collage để kết hợp nhiều video lại với nhau, tạo thành giây phút tuyệt vời nhất mà bạn có được.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com