AndroidRockers

Ellipse Music Player

Ellipse Music Player

  • 09/08/2015 05:09

Ellipse Music Player (Beta) là ứng dụng chơi nhạc mạnh mẽ, có giao diện đẹp và hỗ trợ nhiều tính năng cho trải nghiệm âm nhạc cực đỉnh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com