AndroXplorer

AndroXplorer File Manager

AndroXplorer File Manager

  • 09/08/2015 21:06

AndroXplorer File Manager là ứng dụng quản lý file trực quan với các tính năng tiên tiến. Quản lý file với giao diện trực quan, nhiều tính năng và rất tinh tế. Đây là phiên bản AndroXplorer lite. Phiên bản AndroXplorer Pro có thêm hỗ trợ mã hóa và rất nhiều định dạng nén.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com