Angs Apps

Swipes: App Launcher/Switcher

Swipes: App Launcher/Switcher

  • 10/08/2015 02:39

Kakudo for Android cho phép người dùng chuyển giữa các ứng dụng nhanh hơn bằng cách lướt ngón tay. Lướt từ trái sang phải của thiết bị sẽ giúp mở ra những ứng dụng mới mở gần đây. Nếu bạn muốn copy text từ một website và dán vào trong dữ liệu, ứng dụng này sẽ giúp thực hiện công việc nhanh và đơn giản hơn khi phải chuyển đi chuyển lại giữa các ứng dụng. Lướt từ dưới lên trên và thêm những ứng dụng hay được sử dụng nhất vào Favorite Apps Drawer cho phép bạn mở những ứng dụng yêu thích mà không phải điều hướng quay trở lại màn hình chủ. Thêm “công tắc” cho Favorite Apps Drawer để bật chúng lên mà không cần phải rời ứng dụng hiện tại đang dùng hoặc chỉ đơn giản là kiểm tra xem công tắc này đang bật hay tắt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com