Anh Hoang

Agribank ATM

Agribank ATM

  • 29/07/2015 18:22

Ứng dụng giúp tra cứu địa điểm và thông tin mạng lưới máy ATM của Agribank Việt Nam dựa vào vị trí người dùng. Ứng dụng sẽ định vị bạn qua GPS và hiển thị trên bản đồ những máy ATM gần bạn nhất. Ứng dụng còn giúp định hướng đường đi ngắn nhất đến máy ATM đó. Bên cạnh đó, ứng dụng còn cung cấp thông tin chi tiết về mỗi máy ATM như : chi nhánh quản lý, địa chỉ đầy đủ, cán bộ quản lý ATM, số điện thoại hỗ trợ,…


Mã Chuyển Tiền

Mã Chuyển Tiền

  • 29/07/2015 12:21

Ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin một số ngân hàng tại Việt Nam như Agribank, Vietcomabank, ACB,… Ngoài địa chỉ, ứng dụng còn cung cấp thông tin khác như điện thoại, fax, mã chuyển tiền,..


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com