Animatives Pty Ltd

PicPac Stop Motion & TimeLapse

PicPac Stop Motion & TimeLapse

  • 09/08/2015 04:36

PicPac cho Android là ứng dụng hỗ trợ làm phim Stop Motion và Time-lapse hoàn toàn miễn phí cho các thiết bị chạy hệ điều hành Android. Nó gói tất cả hình ảnh của bạn để tạo thành 1 bộ phim kèm theo âm thanh sinh động mà không yêu cầu phải tải lên máy chủ hoặc PC.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com