Animoto Inc.

Animoto Video Maker

Animoto Video Maker

  • 15/08/2015 20:45

Animoto là một trong những ứng dụng giúp người dùng khám phá nhiều khả năng mới về những gì họ có thể làm với máy ảnh iPhone của mình. Ý tưởng này rất đơn giản. Người dùng có thể sử dụng các hình ảnh hoặc video trong thư viện, clip, nhạc nền và nhiều hiệu ứng khác để tạo ra một video hoàn chỉnh, sau đó chia sẻ nó với bạn bè nếu muốn.


Animoto Video Maker

Animoto Video Maker

  • 09/08/2015 05:07

Biến bức ảnh chụp từ camera trở thành video tuyệt đẹp, chất lượng cao bằng ứng dụng Animoto Video Maker. Với ứng dụng này, người dùng có thể chọn một số bức ảnh yêu thích, kết hợp chúng với phong cách có sẵn của ứng dụng và chọn một bài hát từ trong thư viện nhạc. Chỉ trong vài phút, bạn sẽ nhận được một video tuyệt vời đến ngạc nhiên để chia sẻ với mọi người.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com