Ankur Diyora

Full Screen Web Browser App

Full Screen Web Browser App

  • 05/08/2015 07:23

Full Screen Web Browser App for iOS là ứng dụng trình duyệt web toàn màn hình tiện ích, đa chức năng và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com