Anson Li

iNotes for iPad ~ Lite Edition

iNotes for iPad ~ Lite Edition

  • 07/08/2015 16:46

iNotes for iPad – Lite Edition là ứng dụng quản lý ghi chú cá nhân tất cả – trong – một tiện ích và miễn phí cho máy tính bảng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com