Anti Spy Mobile

Anti Spy Mobile Free

Anti Spy Mobile Free

  • 08/08/2015 17:27

Có ai đó đang theo dõi điện thoại của bạn? Ngày nay, bất kỳ ai truy cập vào điện thoại cũng có thể cài đặt phần mềm spyware và giám sát cuộc gọi, tin nhắn SMS hay thậm chí là địa điểm của bạn. AntiSpy Mobile for Android sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Thử ứng dụng này hoàn toàn miễn phí ngay bây giờ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com