Antoine Vianey

Instant Uninstaller

Instant Uninstaller

  • 08/08/2015 01:42

Instant Uninstaller là công cụ gỡ bỏ cài đặt rất nhanh chóng và dễ sử dụng dành cho Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com