Antonio Da Cruz

PhotoFiltre

PhotoFiltre

  • 18/06/2015 15:55

PhotoFiltre là một trình chỉnh sửa ảnh hoàn toàn miễn phí dành cho người dùng máy tính Windows


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com