AntTek Inc.

Chặn cuộc gọi (Blacklist)

Chặn cuộc gọi (Blacklist)

  • 08/08/2015 12:27

Chặn cuộc gọi và tin nhắn rác miễn phí. Phiên bản Việt hóa của Blacklist. Chặn cuộc gọi là công cụ lọc cuộc gọi và tin nhắn cao cấp. Bạn chỉ cần tạo một danh sách đen và yên tâm không bị người khác quấy rầy qua chiếc điện thoại.


Ultimate Secret Box (Call&MMS)

Ultimate Secret Box (Call&MMS)

  • 08/08/2015 00:41

Ultimate Secret Box là công cụ cho phép bạn ẩn tất cả nhật ký cuộc gọi và tin nhắn văn bản trong một hộp bảo vệ bằng mật khẩu.


Gởi tin nhắn nhóm và hẹn giờ

Gởi tin nhắn nhóm và hẹn giờ

  • 08/08/2015 00:39

Group SMS & Scheduler là ứng dụng được thiết kế để gửi tin nhắn SMS theo nhóm, nhiều nhóm, và nhiều thành viên trong 1 lần.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com