AntTek Mobile

Tiết Kiệm Pin

Tiết Kiệm Pin

  • 10/08/2015 04:32

Deep sleep battery saver sẽ liên tục chuyển thiết bị sang chế độ deep sleep ngay khi màn hình tắt. Trong chế độ deepsleep, các mạng Wifi, 3G sẽ bị tắt, những ứng dụng chạy ngầm sẽ bị ép dừng. Do đó, hầu hết các ứng dụng đều không hoạt động, bao gồm cả Facebook, Google Service,… Sau đó, nó sẽ liên tục đánh thức để có thể tải email, đồng bộ hiện trạng Facebook,…. Nó được thiết lập bởi tần suất deep sleep và thời gian đánh thức.


Smart Booster – Tăng Tốc

Smart Booster – Tăng Tốc

  • 10/08/2015 00:06

Hầu hết các thiết bị Android đều gặp vấn đề với bộ nhớ hạn chế. Trình quản lý tác vụ của Android chỉ lựa chọn tắt một vài tác vụ chiếm ít dung lượng để dành ưu tiên cho những tác vụ quan trọng hơn. Dẫu vậy, không phải lúc nào nó cũng hoạt động vào đúng thời điểm, gây ra việc ứng dụng hoạt động chậm, lag. Đặc biệt là khi người dùng mở một ứng dụng mới ngay khi vừa duyệt một trang web dung lượng cao, gây cảm giác khó chịu.


BlackList Pro

BlackList Pro

  • 09/08/2015 21:13

Một ứng dụng lọc cuộc gọi và SMS mạnh mẽ trên điện thoại Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com