AoB

Network Monitor Pro

Network Monitor Pro

  • 09/08/2015 09:36

Network Monitor Pro là ứng dụng rất đơn giản và chính xác. Nó hỗ trợ rất nhiều thiết bị di động Android và có khả năng giám sát lưu lượng dữ liệu trên mạng 2G/3G và Wi-Fi. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn có chức năng cảnh báo lưu lượng dữ liệu mạng. Giám sát trong thời gian thực với bảng dữ liệu mạng và tổng kết.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com