AOL

AIM

AIM

  • 13/07/2015 15:25

AIM là dịch vụ hữu hiệu để hỗ trợ bạn giữ liên lạc với bạn bè mình Cho dù bạn đang gửi tin nhắn nhanh, chia sẻ tranh ảnh hay thực hiện chat voice…


Active Virus Shield

Active Virus Shield

  • 22/06/2015 17:06

Active Virus Shield là sự kết hợp các phương pháp bảo vệ chống virus truyền thống với công nghệ mới nhất để phát hiện, ngăn chặn virus


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com