APANSoftware

KeyProwler Keylogger

KeyProwler Keylogger

  • 21/07/2015 14:43

KeyProwler Keylogger là một phụ kiện dễ dàng cài đặt và sử dụng quản lý máy tính cho Windows cho phép bạn điều khiển màn hình của bất kỳ máy tính nào.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com