Apimac

iMemos

iMemos

  • 07/08/2015 12:11

Với iMemos, người dùng có thể ghi nhớ mọi thứ: số điện thoại, tên địa điểm du lịch, công thức món ăn…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com