APLIO Lab

Simple Task Killer

Simple Task Killer

  • 10/08/2015 01:50

Simple Task Killer for Android sẽ ép các ứng dụng phải dừng hoạt động rất đơn giản và an toàn. Sau đó, nó sẽ làm tăng bộ nhớ trong, cải thiện hoạt động cho thiết bị, giảm thiểu việc tiêu tốn pin. Hơn thế, đây còn là công cụ tắt tác vụ miễn phí cho mọi người.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com