apofiss

Yang The Cat Lite

Yang The Cat Lite

  • 08/08/2015 20:09

Yang The Cat là con mèo hoạt hình và tương tác trên màn hình chủ của bạn. Trong phiên bản đầy đủ, bạn có thể an ủi và nó sẽ phát ra những tiếng khò khò, meoooo,… thậm chí cả ngủ. Thay đổi trạng thái từ tuyết rơi đến các đốm sáng lấp lánh và tùy chỉnh Yang theo nhiều cách. Có rất nhiều tùy chọn phụ kiện mũ, kính, dây chuyền, màu mắt, chi tiết khác để thay đổi và kết hợp.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com