App 77 Informatica e Servicos LTDA

FastZip – ZIP, unZIP and unRAR

FastZip – ZIP, unZIP and unRAR

  • 05/08/2015 01:44

FastZip for iOS là ứng dụng nén và giải nén file ZIP, RAR chuyên nghiệp, miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com