App Free Studio

Fireflies lockscreen

Fireflies lockscreen

  • 08/08/2015 21:04

Fireflies lockscreeen là ứng dụng cung cấp màn hình khóa theo chủ đề đom đóm trên các thiết bị Android. Bạn sẽ được tận hưởng một trong bảy kỳ quan của thế giới côn trùng trong màn hình khóa của điện thoại, các tín hiệu nhấp nháy sinh động từ đàn đom đóm trong rừng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com