App Ideas


iSecrets Free: Media Vault

iSecrets Free: Media Vault

  • 05/08/2015 04:54

iSecrets Free: Media Vault for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một tiện ích bảo mật dữ liệu cá nhân an toàn, thông minh và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com